Theater Luxor Kruisplein Rotterdam

  • Theater Luxor Kruisplein
  • Theater Luxor Kruisplein
  • Theater Luxor Kruisplein
Luxor Kruisplein Rotterdam 

De Maarsen Groep is eigenaar van het Weenapoint complex te Rotterdam en wil
het ontwikkelen tot een nieuw complex met woon- en werkgelegenheid.


In opdracht van de Maarsen Groep is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
ruimtelijke inpassing van het Programma van Eisen voor een middenzaal van theater
Luxor in het te ontwikkelen complex.


- kleine zaal met 250 stoelen
- middenzaal met 500 stoelen, toneeltoren en orkestbak

Opdrachtgever
De Maarsen Groep

Ontwerp
februari 2011

Oppervlakte
7364 m2 BVO 

Bouwsom
€ 16.100.000,-

Samenwerking

Groenland Architecten